• Kurs jest przeznaczony dla uczniów LO z poziomu rozszerzonego i zawiera materiały ćwiczeniowe dla uczniów, które mają być pomocne w przygotowaniu się do lekcji fizyki oraz matury na poziomie rozszerzonym. Zapraszam